Drinks
NONALCOHOLIC BEVARAGES
0,40
Homemade lemonade - according to daily menu
66 Kč
0,33
30 Kč
0,33
35 Kč
0,33
46 Kč
0,25
46 Kč
0,33
46 Kč
0,25
46 Kč
0,10
11 Kč
1l
59 Kč
0,2
59 Kč
0,2
46 Kč
0,2
46 Kč
0,2
46 Kč
0,2
46 Kč
0,2
46 Kč
0,2
46 Kč
0,7
159 Kč
WARM BEVARAGES
46 Kč
40 Kč
65 Kč
66 Kč
88 Kč
75 Kč
Ice - cream coffee with cream
115 Kč
0,40
Tea
49 Kč
0,20
Mulled wine
57 Kč
0,04
57 Kč
0,04
Cherry brandy
57 Kč
1 ks
Cream to coffee
6 Kč
1 ks
Honey
10 Kč
OTHER OFFER
Salt sticks / Nuts
45 Kč
Salted chips
45 Kč
8 Kč
13 Kč
BEER
0,47
53 Kč
0,5
43 Kč
0,5
45 Kč
0,27
32 Kč
0,3
26 Kč
0,4
55 Kč
ALCOHOL FREE BEER
0,5
45 Kč
0,5
45 Kč
0,3
27 Kč
RON AND WHISKEY
0,04
125 Kč
0,04
110 Kč
0,04
110 Kč
0,04
65 Kč
0,04
65 Kč
0,04
65 Kč
0,04
84 Kč
0,04
84 Kč
0,04
74 Kč
0,04
74 Kč
0,04
49 Kč
0,04
49 Kč
DISTILLED LIQUORS
0,04
59 Kč
0,04
59 Kč
0,04
59 Kč
0,04
59 Kč
0,04
65 Kč
0,04
59 Kč
0,04
59 Kč
0,04
45 Kč
0,04
45 Kč
0,04
49 Kč
0,04
65 Kč
0,04
65 Kč
0,04
99 Kč
0,04
69 Kč
WHITE WINE
0,2
55 Kč
0,7
295 Kč
0,7
295 Kč
0,7
295 Kč
0,7
395 Kč
0,7
425 Kč
RED AND ROSE WINE
0,2
55 Kč
0,7
295 Kč
0,7
295 Kč
0,7
395 Kč
SPARKLING WINE
0,7
295 Kč
0,7
295 Kč
0,7
295 Kč
0,7
295 Kč
0,2
85 Kč
0,7
385 Kč
0,7
425 Kč
0,7
495 Kč
APERITIFS AND MIXED BEVERAGES
0,04
59 Kč
0,1
59 Kč
0,1
59 Kč
0,12
119 Kč
IQOS
1 ks
149 Kč