Děčínský zámek

Děčínský zámek patří mezi nejvýznamnější historické památky severních Čech – v Ústeckém kraji se řadí dokonce mezi nejnavštěvovanější památkové objekty. Tyčí se na skalním ostrohu nad soutokem řek Labe a Ploučnice a tvoří nádhernou dominantu našeho města.

• Během staletí sloužil jako opěrný bod českého knížete, vojenská pevnost či sídlo několika významných rodů. V novodobých dějinách se v jeho zdech vystřídala československá, německá, znovu československá a v letech 1968–1991 sovětská armáda.

 

Růžová zahrada

• Součástí Děčínského zámku je Růžová zahrada. Je jistě nejpřitažlivějším místem zámku. Její kouzlo spočívá v kombinaci výjimečné barokní architektury a podmanivé krásy rozkvetlých růží.

• Prostor zahrady ohraničuje ze západní strany sala terrena s dochovanou freskovou výmalbou z roku 1678 a ze strany východní vznosný gloriet zdobený galerií barokních soch. Název Růžová zahrada se rozšířil po roce 1881, kdy zde vzniklo jedno z nejznámějších rosarií v habsburské monarchii.

 

ZOOlogická zahrada pod Pastýřskou stěnou

Zoologická zahrada na Pastýřské stěně v Děčíně byla otevřena roku 1949. Dnes chová přibližně 450 kusů zvířat ve více než 150 druzích. Jejím hlavním záměrem je chov vzácných a málo známých druhů zvířat, se kterými se v naší zemi jinde nesetkáme. Kromě vlastní prohlídky zoo je možné vydat se u nás také na dobrodružnou plavbu po Rajských ostrovech. Tato expozice se pyšní největším mořským akváriem v Ústeckém kraji a je zaměřena na exotické živočichy. 

 

Pastýřská stěna a Nebíčko

• Napodobenina hradu je postavena na 150 metrové skále na levé straně řeky Labe s nádherným výhledem na město Děčín a Děčínský zámek tyčící se na skalním ostrohu přímo naproti přes řeku Labe.

Pastýřská stěna byla postavena se záměrem podpory turistiky v kraji již ke konci 19. století. Nejprve zde byl v roce 1892 postaven dřevěný hostinec, který byl následovně roku 1905 přestavěn do dnešní podoby. Nyní se zde nachází výletní restaurace s nádherným výhledem na město Děčín a Děčínský zámek. Výlet si můžete zpříjemnit návštěvou blízké ZOO či procházkou po celé Pastýřské stěně, jež je skvělým místem pro romantické procházky v přírodě.

 

Židovská synagoga

Židovská synagoga stojí při cestě z Podmokel na Pastýřskou stěnu. Vystavěla ji podmokelská židovská obec v letech 1906-1907 v pseudoorientálním stylu s výraznými secesními prvky.

• Naštěstí unikla osudu, který stihl velké množství synagog v Čechách, zejména v někdejších Sudetech. Pro její zachování prý během "křišťálové noci" osobně intervenoval tehdejší podmokelský starosta JUDr. Anton Kreissl (zemřel v Rabštejně 30. 6. 1945), s odůvodněním, že by její zapálení mohlo poškodit okolní domy. Také jeho nástupce, starosta Julius Stumpf (1939 - 1942) byl vystavován neustálému tlaku, aby budovu nechal zničit. Ať už jej k tomu vedly jakékoli pohnutky, podstatné je, že tak neučinil.

 

Výletní loď

• V období sezony, tedy od května do září, můžete prožít krásný výlet lodí po Labi z Děčína, směr Hřensko, Bad Schandau a Drážďany.

• Vydejte se na Děčínsku na romantickou plavbu kaňonem Labe, který protíná krásné partie Česko-saského Švýcarska. Pro Vaši rodinu nebo partnera bude celodenní výlet na lodi Odra do historických Drážďan skvělým zážitkem. A pokud hledáte kratší výlet, můžete s námi plout z Děčína do Hřenska a zpět. Čekají Vás úchvatné pohledy na přírodní krásy, obdivuhodná architektura měst, výklad našeho průvodce, oběd a večeře na lodi a mnohé další.