Kam v okolí Děčína

Hřensko

Hřensko je branou do Národního parku České Švýcarsko. Malebná obec leží na soutoku Labe a Kamenice. S nadmořskou výškou 115 m n.m. je nejníže položenou obcí České republiky.

• Příroda, do níž je Hřensko zasazeno, je obdivuhodná. Oblíbený je mohutný kaňon Labe, z něhož vstupuje mezi skály neméně krásné údolí vinoucí se podél řeky Kamenice. Značná část obce se rozkládá v tomto údolí, které je z obou stran obklopeno vysokou hradbou skalních stěn.

 http://youtu.be/ZesoCvmhbeo

 

Tiské stěny

Tiské stěny jsou pískovcové skalní město a přírodní památka. Jsou ojedinělé svou rozlohou i rozličností skalních útvarů. Tiské stěny vznikly v období druhohor na dně moře. Skalní města a skalní věže jsou pak výsledkem erozní činnosti větru, slunce, stromů a deště. Erozní činnost začala krajinu přetvářet po ústupu moře. Výsledkem dlouhého vývoje je skalní město s nesčetným množstvím spár, puklin, dutin, výklenků, tunelů. Zvětráváním se všechny druhy dutin pomalu rozšiřují a pískovcová hornina je zvolna odplavována.

• Díky výskytu zajímavých druhů ptáků (poštolky obecné, sokola stěhovavého) i jiných živočichů (plcha velkého) byly Tiské stěny navrženy jako ptačí oblast do soustavy Natura 2000.

 

Labské pískovce

Oblast tvoří z největší části křídové druhohorní sedimenty. Pozdější sopečná činnost rozlámala až 1 km mocnou pískovcovou desku soustavou zlomů. Po další milióny let byla tvářnost krajiny modelována nejrůznějšími erozivními silami. K základním tvarům území patří údolí tvaru soutěsek a kaňonů, obklopené věžemi a masivy místy tvořícími skalní města. Kaňon Labe mezi Děčínem a Hřenskem představuje jedinečný přírodní útvar.

• Mnohotvárnost území umožňuje existenci celé řady živočichů na relativně malém prostoru. Početná je lovná zvěř, zejména jeleni, srnci a černá zvěř. Běžné jsou také lišky a kuny, opět se tu vyskytuje rys a hnízdí zde dva až tři páry čápa černého.

http://cestovani.idnes.cz/ceske-svycarsko-0jb-/po-cesku.aspx?c=A151111_125042_po-cesku_skr

 

 

Děčínský Sněžník

Stolová hora Děčínský Sněžník (723 m n.m) se vypíná nad městem Děčín v panenské krajině Labských pískovců. Na nejvyšším bodě hory byla roku 1864 postavena 33 m vysoká kamenná rozhledna. Po vystoupání 153 schodů se z ní otevře překrásný kruhový výhled na Českosaské Švýcarsko, Labské pískovce, Lužické hory, Krušné hory, České Středohoří s Milešovkou a údolí Labe s četnými stolovými horami v Německu. Za perfektní viditelnosti lze dohlédnout přes Ještěd dokonce až k Jizerským horám

 

Drážďany

Drážďany jsou nezřídka přezdívány jako Florencie na Labi a to především díky nádherným barokním stavbám, jaké nemají v Německu obdoby. Většina města včetně historického jádra byla při ničivém bombardování spojeneckým letectvem v roce 1945 zničena, drážďanským patriotům se však povedlo nemožné a dnes se lze opět kochat opravenými majestátnými paláci a kostely nebo z dálky vychutnávat charakteristické panorama tohoto čtvrtého nejnavštěvovanějšího města našich západních sousedů.