Restaurace +420 739 012 280 Hotel +420 736 481 003 Rezervace ubytováníPoptávka ubytování
CZENDE

Obchodní podmínky

Provozovatel

WELLNESS HOTEL KOCANDA DĚČÍN

SHOTTY s.r.o.
Rytířská 77/2
405 02 Děčín 3
IČO: 28704231

Kontakt

Tel. +420 736481481
E-mail : hotel@kocanda-decin.cz

Pravidla rezervací

 1. Služby lze objednávat pomocí online rezervací.
 2. Objednávky jsou hrazeny předem prostřednictvím platební brány, platbou v hotovosti, nebo na fakturu. Zaplacená záloha ve výši 100% je vratná nejpozději 5 dní před rezervovaným časem.
 3. V rezervovaný čas objednávky má zákazník právo na uvolnění objednané služby. Čistý čas wellnessu jedné hodiny je 60 minut.
 4. V případě nutnosti má objednatel právo službu zrušit do 24 hodin před rezervovaným časem. Při pozdním zrušení služby má provozovatel právo účtovat si storno poplatek 100% z konečné ceny rezervovaných služeb. V případě neomluvené služby a nedostavení se v uvedený čas ke hře má provozovatel právo si účtovat STORNO POPLATEK 100% z konečné ceny služby.
 5. Provozovatel má právo vykázat z prostoru Wellnessu osoby, které odmítají nebo v minulosti odmítli zaplatit poskytnuté služby nebo storno poplatky.

Cena zboží/služeb a platební podmínky

 1. Cena zboží či služby je uvedena a hradí se v české měně, tj. české koruně (CZK).
 2. Cena zboží či služby je uvedena na webovém rozhraní, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.

Zpracování osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem registrace v rezervačním systému.
  Po rezervaci na produkty bude viditelné jméno a příjmení pro přihlášené klienty v seznamu přihlášených účastníků.
 3. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování.
 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním na e-mail hotel@kocanda-decin.cz
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce může zpracovávat i zpracovatel VašeWebovky s.r.o., IČ 22773681 (provozovatel rezervačního systému iSport).
 6. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  1. vzít souhlas kdykoliv zpět,
  2. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  3. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Reklamace

Reklamace písemně na e-mailu hotel@kocanda-decin.cz